نمرات آزمون

نام

نام خانوادگی

نام حرفه

نمره

معصومه

آروئی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۲٫۵

مرضیه

الهی حصاری

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۵

الهام

اژدری

آرايشگر دائم صورت زنانه

۸۷٫۵

زهرا

بابائی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۹۰

سمیه

بور بور

آرايشگر دائم صورت زنانه

۰

معصومه

بیدی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۹۰

یاسمن

دیهیم

آرايشگر دائم صورت زنانه

۸۷٫۵

افسانه

رنجبر

آرايشگر دائم صورت زنانه

۰

ام لیلا

سلطانی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۹۲٫۵

زهرا

شهبازی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۸۲٫۵

طیبه

عباس لو

آرايشگر دائم صورت زنانه

۰

معصومه

عباسی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۷٫۵

سیمین

قاضی خوانی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۰

مینا

قره داغی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۸۵

اعظم

لونی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۸۰

سعیده

مجاهد اکباتانی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۲٫۵

سارا

محمودی علی آبادی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۰

المیرا

مظفری

آرايشگر دائم صورت زنانه

۰

فرزانه

نیک دهقان

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۵

سارا

گودرزی

آرايشگر دائم صورت زنانه

۷۰

ناهید

اسمعیلی

آرایش وپیرایش زنانه

۵۵

گلیاد

جعفری احمدآباد

آرایش وپیرایش زنانه

۰

ثریا

سلطان محمدی کوهانستانی

آرایش وپیرایش زنانه

۸۲٫۵

مرجان

عقیلی آشتیانی

آرایش وپیرایش زنانه

۶۵

فیروزه

فتحی

آرایش وپیرایش زنانه

۶۲٫۵

آیلین

محمدی

آرایش وپیرایش زنانه

۰

محبوبه

نیمرخ

آرایش وپیرایش زنانه

۰

منیره

داوودی

متعادل ساز چهره زنانه*

۵۷٫۵

گیلدا

عباسی چناری

متعادل ساز چهره زنانه*

۸۷٫۵

آذر

آشوری

پاكسازي پوست صورت زنانه

۷۵

سمیه

بور بور

پاكسازي پوست صورت زنانه

۰

فرشته

علی کردی

پاكسازي پوست صورت زنانه

۸۲٫۵

حوریه

مطیعان

پاكسازي پوست صورت زنانه

۹۰

فرزانه

نیک دهقان

پاكسازي پوست صورت زنانه

۷۷٫۵

مرجان

ورگ نشین

پاكسازي پوست صورت زنانه

۷۲٫۵

فاطمه

کیاشمشکی

پاكسازي پوست صورت زنانه

۶۰

سارا

گودرزی

پاكسازي پوست صورت زنانه

۷۵

معصومه

بیدی

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۸۷٫۵

لادن

خاقانی دهخوارقانی

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۰

آندیا

رضایی

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۹۰

مهسا

سعادتمند هریس

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۹۰

عفت

سلامت

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۰

نجمه

موسی رمضانی

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه *

۷۲٫۵

لیلا

آسیابی هیر

پیرایشگر موی زنانه *

۹۰

مریم السادات

رضایی

پیرایشگر موی زنانه *

۰

سیما

قانون

پیرایشگر موی زنانه *

۸۰

الهه

ارغیانی

کلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه  *

۹۰

معصومه

تابان

کلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه  *

۸۷٫۵